Římskokatolická farnost
Starý Bohumín

Ohlášky

 

ČERVENEC (LIPIEC) 2024

Po

1

7

 

 

 

Č

18:00

Za + Antonína Chlebka, Františka Kociana, Marii Kocianovou a duše v očistci

Út

2

7

 

 

 

Č

18:00

Za + Miroslava Lejsala, Adélu a Karla Bogaczovi a celou zemřelou rodinu Bogaczovou a Lejsalovou

St

3

7

Svátek sv. Tomáše, apoštola

 

 

Č

18:00

Za farníky

Čt

4

7

Památka sv. Prokopa, opata

 

 

Č

18:00

Za farníky

5

7

 

Slavnost sv. Cyrila, mnicha a Metoděje, biskupa

 

Č

18:00

Za farníky

So

6

7

 

 

 

Č

8:00

Za + Růži k druhému výročí úmrtí, manžela a rodiče

Ne

7

7

 

14. neděle

v mezidobí

 

P

7:30

Za + Jana i Agnieszkę Kasprzak, ich syna Klaudiusza, córkę Marię Staniek, jej męża Wilema oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za farníky

Po

8

7

 

 

 

Č

18:00

Za + Bruna Wolka

Út

9

7

 

 

 

Č

18:00

Za + Gertrudu a Mořice Sklářový a syna Jindřicha

St

10

7

 

 

 

Č

18:00

Za + rodinu Pěchovičovou a Procházkovou

Čt

11

7

Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy

 

 

18:00

Za + sestru M. Reginaldu

12

7

 

 

 

Č

18:00

Za + Dagmaru Perutkovou

So

13

7

 

 

 

Č

8:00

Za + sestru M. Carissimu

Ne

14

7

 

15. neděle

v mezidobí

 

 

P

7:30

Za + rodziców Marię i Franciszka Kasprzak, Hildę i Franciszka Marcol oraz syna Alojzego

 

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za + Stefana a Karolinu Nogových, Karola a Marii Mastela a + švagry Josefa Borak, Josefa Gryguś a Josefa Noga

Po

15

7

 

 

 

18:00

O Boží požehnání, dary Ducha svatého, potřebné milosti a zdraví pro Matku provinční Matku Dalmacii a celé rady

Út

16

7

Svátek Výročí posvěcení katedrály

 

 

18:00

S prosbou o milost duchovního uzdravení Ireny a jako poděkování za obdržené milosti

St

17

7

 

 

 

 

Č

18:00

Mše svatá zádušní s prosbou o věčnou radost pro + Ludvika Bayera

Čt

18

7

 

 

 

Č

18:00

Jako poděkování za obdržené milosti s prosbou o další Boží požehnání a ochranu Panny Marie

19

7

 

 

 

Č

18:00

O Boží požehnání, dary Ducha sv., zdraví a bezpečí pro Svatého Otce Františka

So

20

7

 

 

 

 

 

Č

8:00

V intenci díků a proseb k Panně Marii Starobohumínské a za živé a + dobrodince starobohumínské svatyně, za vlast a obrácení lidských srdcí

Ne

21

7

 

16. neděle

v mezidobí

 

P

7:30

Za + Franciszka Borak, żonę Marię, brata Józefa, szwagrów Józefów oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Za živou a zemřelou rodinu Glatzovou, Krobotovou

Po

22

7

 

Č

18:00

O nová povolání do Kongregace Sester Služebnic NMP

Út

23

7

 

Svátek sv. Brigity, řeholnice patronky Evropy

 

Č

18:00

O Boží požehnání, dary Ducha svatého, potřebné milosti a zdraví pro Matku Generální Matku Dobravku

St

24

7

 

 

 

Č

18:00

O Boží požehnání, zdraví a ochranu pro sestry misionářky v Kamerunu a Ukrajině

Čt

25

7

Svátek sv. Jakuba, apoštola

 

 

Č

18:00

O dar svatořečení b. Edmunda Bojanovského a na jeho přímluvu o milost vytrvání v povolání a duchovní růst pro sestry celé Kongregace

26

7

 

Památka

sv. Jáchyma a Anny

 

Č

18:00

O Boží požehnání a růst v lásce k Ježíši pro sestry Služebnice z komunity v Ludgeřovicích

So

27

7

Památka sv. Gorazda a druhů

 

 

Č

8:00

O Boží požehnání, milost vytrvání v abstinenci od alkoholu a zdraví pro Magdalenu

Ne

28

7

 

17. neděle

v mezidobí

 

P

7:30

Za + Edwarda Dudę i dusze w czyśćcu cierpiące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

Na poděkováni za 60 let života s prosbou o  Boží požehnaní do dalších let pro celou rodinu

Po

29

7

 

 

 

P

18:00

 

Út

30

7

 

Č

18.00

 

St

31

7

 

Sv. Ignác z Loyoly, kněze

 

Č

18:00

Jako poděkování za obdržené milosti s prosbou o Boží požehnání a zdraví pro Břetislava Slaninu u příležitosti 75-tých narozenin