Římskokatolická farnost
Starý Bohumín

Ohlášky

 

 

 

SRPEN ( SIERPIEŃ ) 2023

 

Út.

 

 

1

 

8

Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve

P

 

18:00

 

Za + Krystyne Królowa, meža,  rodzine Kudzielkowa, Królowa, Paličkowa a z podziekowaniem za otrzymane laski i z prosba o Bože blogoslawienstwo i ochrone Panny Marii.

 

Stř.

 

 

2

 

8

 

 

 

 č

18:00

 

 

O Boží požehnání pro naší františkánskou komunitu 

 

Čt.

 

 

3

 

8

 

 

Č

 

18:00

 

Za + Zofii Kajpust k prvnímu výročí úmrti, manžela Mieczyslawa a + s rodin Janus a Janota

 

 

Pá.

 

4

 

8

Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze

 

 

Č

18:00

 

Za + Jana a Editu Šimunový

 

 

So.

 

5

 

8

 

 

Č

8:00

 

Za + Elišku Chříbkovou a Emila Brýndzu

 

Ne.

 

 

6

 

8

Svátek Proměnění Páně

18. neděle v mezidobí

 

P

7:30

 

Za + Antoniego, Irenę Walaszek, syna Jana i rodziców z obu stron

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

 

Za + manžela Arnošta Lištvana, rodiče Lištvanové a Arnoštové

 

Po.

 

 

7

 

8

 

 

Č

18:00

 

Za + Ottu a Hildu Linnertových, rodiča a + z rodiny

 

Út.

 

 

8

 

8

Památka sv. Dominika, kněze

 

 

Č

18:00

 

Za + Marii a Josefa Król a jejích děti

 

Stř.

 

 

9

 

8

Památka sv. Terezie Benedikty od Kříže panny a mučednice, patronky Evropy

 

 

P

18:00

 

Z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej Starobohumińskiej dla rodziny Pacha

 

Čt.

 

 

10

 

8

Svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka

Č

 

18:00

 

Za + Klaudiho Nadažy, rodiče s obou stran a zemřelé Aloise a Alfréda Návrata a manželé Čižový

 

Pá.

 

 

11

 

8

Památka sv. Kláry, panny

 

 

Č

18:00

 

Za zemřele rodiče Helenę i Konrada Żymełka , Pawła Bartoszek zemřele prarodiče a celou zemřelou rodinu

 

So.

 

 

12

 

8

 

 

Č

 

8:00

 

O milost víry pro synovce Marka a Dominika

 

Ne.

 

 

13

 

8

 

19. neděle v mezidobí

 

P

7:30

 

Za + Leokadię Krenczer, poległego męża, córki, rodziców, rodzeństwo i dusze w czyśćcu cierpiące

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

 

Jako poděkování za 88 let života s prosbou o duchovní pomoc v nemoci

 

Po.

 

 

14

 

8

Památka sv. Maxmiliána Marii Kolbého , kněze a mučedníka

 

Č

 

18:00

 

 

Za + Lucii Malcherczyk úmysl od kamarádek s ročníků 1948

 

Út.

 

 

15

 

8

 

Slavnost Nanebevzetí Panny Marie

 

P

18:00

 

Za + Andrzeja Pawela w 10-tą rocznicę śmierci

 

Stř.

 

 

16

 

8

 

 

 

Č

18:00

 

Za + Zdeňku Stöckerovou a rodiče s obou stran

 

Čt.

 

 

17

 

8

 

 

 Č

18:00

 

 

Za + Viléma, Marii Bielan, Otokara Hozu, sestru Helenu Klimža, Bernadetu, Marii Hozovou a duše v očistci

 

Pá.

 

 

18

 

8

 

 

 

Č

18:00

 

 

 

So.

 

 

19

 

8

 

 

P

 

8:00

 

Jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Haliny Dworzak z okazji 75-tych urodzin

 

Ne.

 

 

20

 

8

 

20. neděle v mezidobí

 

P

7:30

 

Za + Helenę Sawską i rodzinę Surma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

 

Za + Pavla Sobocika, rodiče Hedviku a Karla a + z rodiny Latiok a Sobocik

 

Po.

 

 

21

 

8

Památka sv. Pia X, papeže

 

 

18:00

 

 

 

Út.

 

 

22

 

8

Památka Panny Marie Královny

Č

 

 

18:00

 

S prosbou o milost duchovního uzdravení Ireny a jako poděkování za obdržené milosti

 

Stř.

 

 

23

 

8

 

 

 

18:00

 

 

 

Čt.

 

 

24

 

8

 

Svátek sv. Bartoloměje, apoštola

 

Č

 

18:00

 

Za + Marcelu Weinertovou

 

Pá.

 

 

25

 

8

Památka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka

 

Č

18:00

 

Za + Mirolslava Grabovského, syna Miroslava a rodiče

 

So.

 

 

26

 

8

 

 

Č

8:00

 

V intenci díků a proseb k Panně Marii Starobohumínské a za živé a + dobrodince starobohumínské svatyně, za vlast a obrácení lidských srdcí

 

Ne.

 

 

27

 

8

 

21. neděle v mezidobí

 

P

7:30

 

Za + Alojzję Nowakovą, dwóch mężów, dzieci, rodzeństwo i rodziców

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Č

10:30

 

Na poděkování za obdržené milosti s prosbou o Boží požehnání, ochranu Panny Marie a zdraví pro Januše Musiola u příležitostí 75- tých narozenín

 

Po.

 

 

28

 

8

Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve

 

 

 

18:00

 

Za + rodiče Edwarda a Gretu Wita, kmotry Josefa a Alžbětu Mryka, Antonína a Romualdu Wita a + prarodiče

 

Út.

 

 

29

 

8

Umučení svatého Jana Křtitele

 

 

 

18:00

 

 

 

Stř.

 

 

30

 

8

 

 

P

18:00

 

Jako podziękowanie za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Moniki i Adama Śmietana z okazji pierwszej rocznicy ślubu.

Čt.

31

8

 

 

 

18.00