Římskokatolická farnost
Starý Bohumín

Kaple sv. Jana Nepomuckého v Kopytově

První zmínka o Kopytově je z roku 1480, kdy v bahnitém pralese bylo postaveno devět dřevěných chalup. V tomto roce potvrzuje Štěpán z Vrbna výsady kopytovského fojtství. Obyvatelé byli většinou dřevorubci, zabývající se kácením pralesa. Samotný Kopytov leží na ostrohu mezi Odrou a Olší, jméno je snad odvozeno od slova Kopanisko, ale není to jediný výklad. Kaple sv. Jana Nepomuckého v Kopytově byla během druhé světové války srovnána se zemí a obnovena v roce 1950. Značně poškozena byla také při povodni v roce 1997.